WORKS

AZUR LANE PV22

PV

AZUR LANE
PV22

Mobile Game Azur Lane "The Fool's Scales" Animation Official Trailer
Original Work: Mobile Game Azur Lane

AZUR LANE PV22

Mobile Game Azur Lane "The Fool's Scales" Animation Official Trailer

Original Work
Mobile Game Azur Lane
Narrated by
Yurina Amami[Clemenceau]
Developed by
Manjuu Co., Ltd., Yongshi Co., Ltd.

STAFFSTAFF

Production
Greenleaf Animation
General Manager
Asuki
Producer
Dong Yaoyao
Production Manager
Dong Yaoyao
Storyboard
Zhou Qipeng
Technical Director
Zhou Qipeng
Character Design
Zhou Qipeng
JiangBao
Animation Director
HeWuAng
Zhou Qipeng
DaShui
JiangBao
Key Animation
Greenleaf Animation
HeWuAng
Zhang Xuhui

Su Zerui
MicAOz
DaXiong
BoB
HuangXi
Akiko
Color Stylist
Forfreedo
In-Between Animation / Paint
Greenleaf Animation
Zeng Ye
Xie WenBing
HuangKai
Background Setting / Background Director
Xiao Manqi
Background
Greenleaf Animation
Xiao Manqi,
Cindie CHAN
Chen Yuxin
Composite Director
Yostar Pictures
Xiang Yunfei
Nothing Studio
Producer
Hunter Lee
Creative Director
Chi Xu
Associate Producer
Ryosuke Inagaki
Production
Yostar Pictures

© 2017 Manjuu Co.ltd & Yongshi Co.ltd All Rights Reserved.
© 2017 Yostar Inc. All Rights Reserved.